2014

Publicacions a revistes

Autors (p.o. de firma): Coll Ramis, M.A.; Seguí Llinàs, M.

Títol: ‘El papel del clima en la estacionalidad turística y la configuración de productos turísticos emergentes. El caso de Mallorca’.

Revista: 001342 – Cuadernos de Turismo  ISSN: 1139-7861

Volum:Nombre: 33  Pàgines, inicial: 15  final: 30 (2014)  Clau: Article  Codi: 543697

Identificador digital: http://revistas.um.es/turismo/articIe/view/195611/160061

Base de dades d’indexació:       Factor d’ impacte:       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins ella:

Indicis de qualitat:

__________________________________________________________

Autors (p.o. de firma): Furt, J.M; Seguí Llinàs, M.

Títol: ‘EI litoral: ¿objeto de consumo o de planificación? Una comparación entre Córcega y Baleares’

Revista: 913585 – Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles ISSN: 0212-9426

Volum:Nombre: 66  Pàgines, inicial: 67  final: 82 (2014)  Clau: Article  Codi: 545104

Identificador digital:

Base de dades d’indexació: Social Science Citation Index (SSCI)

Factor d’impacte:   0.103    Nombre de citacions:

Àrea i posició dins ella: GEOGRAPHY, 76 de 76

Indicis de qualitat:

Publicacions a llibres

Autors (p.o. de firma): Ruíz, M.; Seguí, J.M.; Martínez, MR.

Títol: Improving equity of public transportation planning. The case of Palma de Mallorca (Spain).

Llibre: Connecting a Digital Europe through Location and Place. Proceedings of the AGILE’2014 International Conference of Geographic Information Science.

Editorial:

Nombre d’autors:

Volum:  — Número:Pàgines, inicial:final:Any: 2014 Lloc de publicació: Castellón (ESPAÑA) ISBN: 978-90-816960-4-3 Depòsit legal:

Clau:  Article Codi Publicació: 036829 Ordre: 082 Ordre Rellevància: Editorial Internacional

Enllaç electrònic: Observacions:

__________________________________________________________

Autors (p.o. de firma): SEGUI, J.M.; MARTINEZ, M.R.; RUIZ, M.; MATEU, J.; MORELL, F.

Títol: Implementing city and citizen friendly electric vehicles, Dynamo Summer University, 2014

Llibre USB

Editorial:

Nombre d’autors: 4

Volum:  — Número:Pàgines, inicial:final:Any: 2014 Lloc de publicació: PALMA (ESPAÑA) ISBN: ISBN: 84-617-0656 Depòsit legal:

Clau:  Editor Codi Publicació: 037346 Ordre:   083 Ordre Rellevància: EditorialInternacional

Enllaç electrònic:  Implementing city and citizen friendly vehicles. Observacions:

 

Aportacions a congresos

Autors: JOANA MARIA SEGUI PONS

Títol: Assistència a la Universitat d’Estiu del 14 al 16 de Maig 2014, a Palma

Tipus de participació: Presidència de comitè organitzador

Congres: DYNAMO SUMMER UNIVERSITY. UIB-Dynamo Project

Publicació:

Lloc de celebració: PALMA (ESPANYA)

Any: 2014

__________________________________________________________

Autors: SEGUI, JM; RUIZ, M

Títol: La mobilité des usagers du campus de l’Université des Îles Baléares (Palma, Majorque). Durabilité, différences seleon les groupes d’appartenence et comportement selon le sexe.

Tipus de participació: Presentació de comunicació

Congres: Insularité et villes en Corse et en Méditerranée Bastia, 18-19 Octobre

Publicació: Consignes, Etudes Corses

Lloc de celebració: Bastia, Córcega (FRANÇA)

Any: 2014

__________________________________________________________

Autors: RUIZ, M; SEGUI, JM; MATEU, J; MARTINEZ, MR

Títol: Improving equity of public transportation planning. The case of Palma de Mallorca (Spain)

Tipus de participació: Pòster

Congres: AGILE’2014 International Conference on Geographic Information Science,

Publicació:

Lloc de celebració: Castelló (ESPANYA)

Any: 2014

__________________________________________________________

Autors: Martínez, MR; Seguí, JM; Morell, F; Ruiz, M; Lladó,J

Títol: Aproximación a los patrones de movilidad del campus de la Universidad d las Islas Baleares (Mallorca, España). Una experiencia didáctica en Educación superior.

Tipus de participació: Presentació de comunicació

Congres: ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS. 28 Y 29 de Agosto, 2014. MÉXICO D.F. UNAM, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

Publicació:

Lloc de celebració: Mèxic D.F. (MÈXIC)

ANY: 2014

__________________________________________________________

Autors: Estrany, J.; Ruiz-Pérez, M.; Pons-Esteva, A.

Títol: L’avaluació per projectes al mòdul instrumental del grau en geografia: disseny i proposta de gestió

Tipus de participació: Pòster

Congres: Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears

Publicació:

Nombre d’autors: 3            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 4641 – UIB I ICE-IRIE

Ciutat: Palma            País:: ESPANYA            Any: 2014

Observacions: L’aprenentatge basat en projectes constitueix un model d’instrucció autèntic en el què els estudiants planifiquen, implementen i avaluen projectes que tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula de classe. Un dels reptes de l’EEES és integrar una robusta formació conceptual i epistemològica amb les competències tecnològiques. En aquest sentit, les Tecnologies de la Informació Geogràfica es defineixen per se com una competència transversal en el Grau en Geografia de la UIB mitjançant un mòdul instrumental de 54 crèdits obligatoris més 12 d’optatius. Per tal d’integrar la formació conceptual i la tecnològica, hom planteja el desenvolupament d’una avaluació per projectes a 6 de les 9 assignatures obligatòries del mòdul instrumental mitjançant l’execució d’un projecte per part de cada alumne.

Paraules Clau: 215274 – Avaluació per projectes / 212703 – Sistemes d’Informació Geogràfica / 000229 – Geografia

Codi: 062109            Ordre: 082            Ordre Rellevància: