Presentació

Objectius

El GITMOT és un grup multidisciplinar de recerca vinculat al Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears.

El seu focus principal de recerca és l’anàlisi de la interrelació entre el Turisme, la Mobilitat i el Territori, des de la perspectiva de l’anàlisi espacial i geogràfica.

Línies de recerca

  • Turisme i impactes territorials. Models turístics, planificació i estratègies territorials..
  • Xarxa de transport, mobilitat sostenible i sistemes d’informació territorial.
  • Transport i turisme. Dinàmiques territorials a destinacions madures i emergents.