Projectes finançats pel Govern de les Illes Balears

  • Piña, S. (2017-2018) Ecologia de la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) a les Illes Balears: Fonaments per al control demogràfic.
  • Gago, J. (2017) Monitorización de la regeneración post-incendio en Andratx: limitación de la recuperación vegetal por la erosión.
  • Alorda, B. (2015 – 2016) Bones pràctiques per la captura de dades del territori a través de la connexió de sensor a la xarxa LoraWAN pública.
  • Leza, M.M. (2015 – 2016) ‘STOP Vespa asiàtica: eines de ciència ciutadana per la detecció i control de la vespa invasora’
  • Seguí, M. (2010) .La creació d’allotjament rural com a eina de desenvolupament local en les zones deprimides del SO de la província de Buenos Aires. Govern Illes Balears.