2013

Publicacions a revistes

Autors (p.o. de firma): Seguí, J.M.; Martínez, M.R.

Títol: ‘New Mobilities and Old Problems. Tourist Flows and Low-Cost Airlines in the Balearic Islands and Spain’.

Revista: Current Issues of Tourism Research ISSN 2048-7878 ISSN: 2048-7878

Volum: 3    Nombre: 2    Pàgines, inicial: 4    final: 20    (2013)    Clau: Article

Identificador digital:

Base de dades d’indexació:       Factor d’ impacte:       Nombre de citacions:

Àrea i posició dins ella:

Indicis de qualitat:

 

Publicacions a llibre

Autors (p.o. de firma): SEGUI, JM; MARTINEZ, MR;RUIZ, M; MATEU, J

Títol: Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), Dynamo Summer University, 2013

Llibre: USB

Editorial:

Nombre d’autors: 4

Volum:Número:Pàgines, inicial:final:Any: 2013 Lloc de publicació: PALMA (ESPANYA)

ISBN: ISBN:978-84-695-8     Depòsit legal:

Clau: Editor           Codi Publicació: 037347     Ordre: 081            Ordre Rellevància:

Editorial: Internacional

Enllaç electrònic: Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning.   Observacions:

Aportacions a congresos

Autors: JOANA MARIA SEGUI PONS

Títol: Assistència a la Universitat d’estiu del 26 al 28 de juny 2013, a Palma

Tipus de participació: Presidència de comitè organitzador

Congres: DYNAMO SUMMER UNIVERSITY. UIB-Dynamo Project

Publicació:

Lloc de celebració: (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: JOANA MARIA SEGUI PONS

Títol: Assistència al XXIII Congres de Geògrafs Espanyols del 23 al 25 d’octubre del 2013, a Palma

Tipus de participació: Sense especificar

Congres: XXIII Congres de Geògrafs Espanyols. AGE.UIB

Publicació:

Lloc de celebració: (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: Mateu, J.; Seguí, J.M.

Títol: Formentera, Deià. De las visiones románticas a la industrialización postfordista de los paisajes culturales en las islas mediterráneas.

Tipus de participació: Presentació de comunicació

Congres: XXIII Congres de Geògrafs Espanyols. Palma, 23 a 25 d’octubre de 2013

Publicació: http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Vicerectors/#295200

Lloc de celebració: Palma (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: SEGUI, JM; RUIZ, M; LUNA, M

Títol: Movilidad y transportes en el acceso al campus de la Universitat de les Illes Balears: una perspectiva de género.

Tipus de participació: Presentació de comunicació

Congres: XXIII Congres de Geògrafs Espanyols. AGE.UIB

Publicació: http://www.uibcongres.org/imgdb/archivo_doc17332.pdf

Lloc de celebració: PALMA (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: LUNA, M; SEGUI, JM

Títol: Las Illes Balears en el contexto crucerístico mediterráneo

Tipus de participació: Presentació de comunicació

Congres: XXIII Congres de Geògrafs Espanyols. AGE.UIB

Publicació: http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Vicerectors/#295200

Lloc de celebració: PALMA (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: SEGUI, JM; MARTINEZ, MR; RUIZ, M; MATEU, J

Títol: Preparing for the Palma SUMP, Territorial and social perspectives

Tipus de participació: Ponència

Congres: DYNAMO SUMMER UNIVERSITY 2013. 26-28 JUNE, UIB-Dynamo Project

Publicació: Engaging in a dynamic dialogue for Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP)

Lloc de celebració: PALMA (ESPANYA)

Any: 2013

___________________________________________________________

Autors: Miquel, M.; del Río, R.; Borràs, D.; Barceló, C.; Paredes-Esquivel, C.; Ramón, J.; Ruíz, M.; Lucientes, J.; Molina, R.; Miranda, M.A.

Títol: First detection of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in the Balearic Islands (Spain)

Tipus de participació: Pòster

Congres: EDENext meeting 2013

Publicació:

Nombre d’autors: 10            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: UE – Unió Europea

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau: 212042 – Tiger mosquito / 212040 – First detection / 212038 – Aedes albopictus

Codi: 056136            Ordre: 079            Ordre Rellevància:

___________________________________________________________

Autors: Gago, J.; Martorell, S.; Tomás, M.; Millán, B.; Ramón, J.; Ruiz, M.; Sánchez, R.; Galmés, J.; Conesa, M.A.; Escalona, J.M.; Cuxart, J.; Ribas-Carbó, M.; Flexas, J.; Medrano, H.

Títol: Multi-copter RPAS for water stress detection in grapeyards.

Tipus de participació: Pòster

Congres: First conference of the International Society for Atmospheric Research using Remotely-piloted Aircraft. ISARRA

Publicació:

Nombre d’autors: 14            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: UIB – Universitat de les Illes Balears

Ciutat: Palma de Mallorca            País: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 055753            Ordre: 080            Ordre Rellevància:

___________________________________________________________

Autors: Gago, J.; Martorell, S.; Tomás, M.; Pou, A.; Millán, B.; Ramón, J.; Ruiz, M.; Sánchez, R.; Galmés, J.; Conesa, M.A.; Cuxart, J.; Tardáguila, J.; Ribas-Carbó, M.; Flexas, J.; Medrano, H.; Escalona, J.M.

Títol: High resolution aerial thermal imagery for plant water status assessment in vineyards using a multicopter-RPAS

Tipus de participació: Pòster

Congres: VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias Hortícolas. Sociedades Españolas de Agroingeniería y de Ciencias Hortícolas, y las Sociedades Portuguesas de Horticultura y la Sección Especializada de Ingeniería Rural de la Sociedad de Ciencias Agrarias de Portugal.

Publicació:

Nombre d’autors: 16            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 5164 – Sociedades Españolas de Agroingeniería y de Ciencias Hortícolas

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 061349            Ordre: 081            Ordre Rellevància: