Grup d'investigació de
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT)


Departament de Ciències de la Terra

Projecte CIVITAS DYN@MO


El GITMOT és un dels socis del projecte CIVITAS-DYN@MO (Programa Marc FP7 de la Unió Europea).

La tasca de la Universitat és avaluar l'impacte de les mesures a la ciutat de Palma.

Avaluació de la Mobilitat al Campus de la UIB

Desenvolupament d'una enquesta de mobilitat entre els membres de la comunitat universitària

Informe de l'enquesta 2011

Informe de l'enquesta 2012