Grup d'investigació de
Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT)


Departament de Ciències de la Terra